Kontakt - medlemsskab

SJBL ledes af en bestyrelse der vælges på generalforsamlingen hvert år i februar. For øjeblikket ser bestyrelsen således ud:

Æresmedlem

Egon Bøttker

Formand

Henrik Hedegaard Madsen

Tlf. 2199 9095

Henrik_hedegaard@mail.dk

Menigt medlem

Jørn Høj Sandersen

Tlf: 3116 1813

Jsandersen52@hotmail.com

1. Suppleant

Thomas Feddersen

Tlf. 2349 6119

traditioneljagt@gmail.com

Kasserer + webmaster

Anders Christensen

Tlf. 4274 3223

engmester@hotmail.com

Næstformand

Jens Berg

Tlf. 2942 7161

jb.dalgaardsvej@gmail.com

Menigt medlem

Jimmi Hornstrup

Tlf. 2070 4329

jimmihornstrup@gmail.com

2. Suppleant

Jan Berthelsen

Tlf. 4225 3094

ykjabe@gmail.com

Revisor

Verner Olesen,Skulle du have spørgsmål til klubben, indmeldelse, buejagt mv. er du velkommen til at kontakte en af os :-)


Vedr. buejagtkurser kan Jens kontaktes. Vedr. indmeldelse, kontingent mv. kan Anders kontaktes. Alle andre spørgsmål kan vi vist alle hjælpe med :-)

Vigtigt vedr. persondatabeskyttelse:

Ovenstående oplysninger sendes som almindelig e-mail til SJBL's bestyrelsesmedlemmer. Dvs. uden kryptering eller anden speciel sikring. SJBL kan derfor ikke garantere for beskyttelse af personoplysningerne i denne forsendelsesprocess. Ønsker man at sikre sig yderligere kan det anbefales at sende henvendelsen som brevpost.


SJBL opbevarer medlemsoplysninger indtil medlemmet udmelder sig eller bliver udmeldt f.eks. pga. manglende kontingentbetaling - eller indtil foreningens evt. opløsning.